facebook_page_plugin

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

 

 §1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich usług Serwisu internetowego pod adresem: https://www.medgen.pl/pl/, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.medgen.pl/pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.medgen.pl/pl/, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie.

b) Usługodawca – Medgen Kamila Czerska i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02 – 954, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000424556, NIP: 5213632459, Regon: 146168686.

c) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia.

d) Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z Usługodawcą, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne.

e) Usługa Badania - świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez Usługodawcę na podstawie Zamówienia dokonanego przez Użytkownika za pomocą Serwisu, stanowiące usługę w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

 

§2

Warunki korzystania z Serwisu

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z Serwisem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, siłą wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;

b) okresowego wyłączania usług Serwisu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail,

c) usuwania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.

 1. Korzystanie z Serwisu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dokonywanie zmian, zniekształcanie lub uszkadzanie Serwisu, dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Serwisu, w szczególności treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje.

 

§3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Usługodawcę na łamach Serwisu;

b) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zamówienia Usługi Badania genetycznego wraz z zestawem do samodzielnego pobrania materiału genetycznego;

 1. Korzystanie z usługi, wskazanej w pkt 2 ust. 1 powyżej, jest odpłatne.
 2. Ceny Usług Badania widoczne są na stronie Serwisu, jeśli badanie dostępne jest w sprzedaży online. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi, będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówień odbywa się na zasadach wskazanych w § 4 niniejszego regulaminu.

 

§ 4

Zasady składania zamówienia

 

 1. Złożenie Zamówienia na wykonanie badań genetycznych następuje za pomocą wypełnienia formularza udostępnionego na stronie internetowej www.medgen.pl w zakładce e-sklep, bądź po uprzednim kontakcie drogą:
 • Mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika Usługi Badania.
 2. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę jest:

1) podanie przez osobę składającą Zamówienie (dalej Użytkownik) wymaganych danych:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony zestaw;

c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email;

2) wybranie przez Użytkownika, jednego z poniższych sposobów dostawy:

a) Poczta Polska,

b) Kurier,

3) wybranie przez Użytkownika jednej z poniższych form płatności:

a) ) przelew na rachunek bankowy Usługodawcy – tylko w przypadku, gdy Usługa Badania nie jest możliwa do zrealizowania za pomocą zestawu do samodzielnego pobrania lub w punkcie Drive Thru w przypadku badań SARS-CoV-2

b) płatność on-line za pomocą systemu Przelewy24

4) zaakceptowanie przez Użytkownika łącznej wartości realizacji Zamówienia,

5) otrzymanie przez Usługodawcę płatności za Zamówienie.

 1. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Usługodawca prześle na adres email podany przez Użytkownika potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Badania zostaje zawarta z chwilą spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 3 powyżej.
 3. Po zawarciu umowy o świadczenie usługi Badania, Usługodawca, w terminie 3 dni roboczych, wysyła na adres wskazany w formularzu zestaw pobraniowy wraz z Formularzem Danych Osobowych i skierowaniem, które muszą zostać wypełnione przez Użytkownika w celu możliwości realizacji Usługi Badania. Materiał genetyczny może być również pobrany w siedzibie Usługodawcy, po uprzednim umówieniu się przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika popełnione przy składaniu Zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania usługi i zostaje uznana za wykonaną z chwilą zawiadomienia Użytkownika o dostępności wyniku. Wynik badania zostanie udostępniony Użytkownikowi w formie elektronicznej lub pocztą, jeśli została wybrana taka forma doręczenia.

 

§ 5

Płatność

 

 1. Ostateczna kwota płatności w każdym przypadku będzie podana:

a) po wypełnieniu formularza oraz wyborze sposobu płatności;

b) w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia formularza,

 1. Płatności za badania genetyczne można dokonać przelewem na konto bankowe 11 1090 1694 0000 0001 1929 2310 prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. Dane do przelewu: Medgen Kamila Czerska i Wspólnicy Sp. k., 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer zamówienia otrzymany przy jego składaniu. Płatności przelewem tradycyjnym dostępne są wyłącznie dla Usług Badań niedostępnych w Serwisie Usługodawcy.
 2. Płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożeniu Zamówienia uważa się, że Użytkownik zrezygnował z Zamówienia.
 3. Rozliczenia transakcji za pomocą płatności on-line przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Usługi Badania.
 2. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem terminu 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik wykorzysta przesłany zestaw pobraniowy tj. otworzy szczelnie zamknięte opakowanie zawierające zestaw, umieści w nim swój materiał genetyczny lub dostarczy Usługodawcy materiał genetyczny, podlegający badaniu, przez co rozumie się rozpoczęcie wykonywania Usługi Badania, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Usługodawcę i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez Użytkownika od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, Użytkownik zobowiązany jest do wysłania oświadczenia na adres email Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W wypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu nieotwartego, niewykorzystanego zestawu pobraniowego na adres Usługodawcy na swój koszt, jeżeli taki zestaw został do niego wysłany.
 6. W razie złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca zwróci dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania na swój adres wcześniej wysłanego zestawu pobraniowego lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sytuacji gdy zestaw nie został jeszcze wysłany.
 7. W przypadku braku możliwości poprawnej identyfikacji:

a) danych Użytkownika umieszczonych na Formularzu Świadomej Zgody,

b) próbki dostarczonej w zestawie,

c) niepoprawnie pobranego materiału biologicznego,

d) niewłaściwego jej transportu,

- Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jednej z przyczyn odstąpienia, wymienionych w ust. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane Użytkownikowi drogą mailową.

 1. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi Cenę niewykorzystanej Usługi Badania.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na Usługi świadczone przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje można składać w formie:

a) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A, 02-954 Warszawa

b) elektronicznej –wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Reklamacje złożone w innej formie lub w innym terminie, niż określone w pkt 1 i 2 nie będą rozpatrywane

Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację jest dostarczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Usługodawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika, o ile Użytkownik w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na wprowadzone zmiany.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 

Załączniki:

 1. Formularz Świadomej Zgody,
 2. Zgoda Użytkownika na rozpoczęcie wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.